Erosionsmåtter og jordarmering


Vi har et stort udvalg i erosionsmåtter samt geonet.

Erosionsbeskyttelse og jordarmering


Erosionsmåtter i kokos, kokos og strå eller strå


Erosionsmåtter fremstillet af naturlige fibre og/eller strå benyttes til midlertidig erosionssikring, dvs til at beskytte skråninger mod erosion, indtil bevoksningen har fået fat og der ikke længere forventes erosionsproblemer.


Disse måtter kan optage store mængder vand og nedbrydes naturligt efter 3-5 år. Samtidig skaber de et mikroklima, som medfører, at den naturlige plantevækst har overtaget erosionsbeskyttelsen allerede efter den første vækstsæson.


Vi fører måtter med to typer støttenet:


        • Polypropylen, som typisk anvendes på tørre skråninger.

        • Jute, som er naturligt nedbrydeligt og derfor typisk anvendes i forbindelse med vandløb, søer o.lign.


Erosionsmåtterne kan desuden leveres med græsfrø.


Erosionsnet


Erosionsnet er vævet af kokos- eller jutefibre. De anvendes når sprøjtesåning skal ske efter udrulning.


Vi fører to typer erosionsnet:


        • Kokosnet, anvendes typisk i områder, hvor der er risiko for vand- og vinderosion, og hvor beplantningen derfor behøver  

           hjælp til at få fat. Kokosnet anvendes også til erosionssikring af vandløb og søbrinker.


        • Jutenet, finder typisk anvendelse på skråninger, der blot skal sikres midlertidigt, f.eks. fra anlægsarbejdets afslutning og ind

           til en græsbevoksning er etableret. Jutenettet kan rumme store mængder vand, hvilket gør det velegnet til sikring i tørre

           perioder.


Geonet


Geonet er fremstillet af enten polypropylen (PP), polyester (PET) eller glasfiber.


PP geonet anvendes som jordarmering af områder, hvor der er en dynamisk påvirkning (feks trafik).


De benyttes til forstærkning af bærelag under veje, jernbaner, byggepladsveje, arbejdsplatforme, parkeringspladser m.m.


PET geonet anvendes hvor der er en statisk belastning, feks i støttemure og skråninger. Finder også anvendelse som asfaltarmeringsnet.


Geonet i glasfiber tåler høje temperaturer og kryber næsten ikke. Anvendes som asfaltarmering for at minimere eller helt undgå revnedannelse i belægningen. Forlænger desuden levetiden væsentligt.


Leveres også som komposit hvor geonet på undersiden er forsynet med et let ikke-vævet geotekstil. Geonettet er belagt med en polymer og geotekstil er imprægneret med bitumen for at sikre en god vedhæftning.KONTAKT     John Hunderup Import & Export  •  Syrenvænget 4  •  Kirke Stillinge  •  4200 Slagelse  •  Mobil: 22 12 97 01  •  jh@hunderup.dk